Mở đầu chương trình là phần giới thiệu của chị Lê Nhật Huyên về chủ đề của cuộc thi. Cụ thể, các thí sinh tham gia phải vận dung các kiến thức liên quan đến tiếp thị có ý nghĩa xã hội và tiếp thị số để giải quyết các vấn đề của nhà tại trợ độc quyền THE BLOOMER. 

 

 

Sau khi được phổ biến nội dung, các thí sinh đã có cơ hội trao đổi với hai đại diện tài năng đến từ nhà tài trợ độc quyền. Rất nhiều câu hỏi hay đã được đặt ra và giải đáp.

 

Buổi lễ đã kết thúc bằng câu nói “Let’s all burst into flames”. Ban tổ chức hy vọng truyền được lửa cho các thí sinh để họ hoành thành phần dự thi tốt nhất.